แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ส้มโอ
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายอุบล การะเวก
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-36443099-136
วันหมดอายุ: 24/08/2563
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 31 หมู่ 6 ต. อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 095-4896823
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 24/08/2563
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 31 หมู่ 6 ต. อ. จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 31 หมู่ 6 ต. อ. จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 31 หมู่ 6 ต. อ. จ.นครปฐม 73210
รูป: