แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: เมล่อน
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายประยงค์ วงษ์สกุล
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-37254177393
วันหมดอายุ: 00/00/543
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ 9 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 089-2061393
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 00/00/543
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ 9 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 34/2 หมู่ 9 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ดอนตูม อ. จ. 0
รูป: