แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: ปฐม
เลขมาตรฐานการรับรอง: 078946531
วันหมดอายุ: 18/04/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 81 หมู่ 3 ต. อ.กำแพงแสน จ. 73140
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 18/04/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 10 หมู่ 1 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 70410
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 13478
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 30 หมู่ 3 ต.ท่าตำหนัก อ.บางเลน จ.นครปฐม 798465
รูป: