แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝรั่ง
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางนารี ป้อมงาน
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-36073504125
วันหมดอายุ: 00/00/543
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 090-9242262
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 00/00/543
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.บ้านใหม่ อ. จ. 0
รูป: