แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าวไรซ์เบอรี่
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายชัยศรี หลุนเลิศผล
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 09-9000-73-001-590004
วันหมดอายุ: 21/01/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0835583978
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 21/01/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 26 หมู่ 1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73130
รูป: