แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: กล้วยหอม
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวจงดี เศรษฐอำนวย
เลขมาตรฐานการรับรอง:
วันหมดอายุ: 31/01/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 97/7 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 31/01/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 97/7 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 97/7 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 97/7 หมู่ 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป: