แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางปราณี สวัสดิ์แดง
เลขมาตรฐานการรับรอง:
วันหมดอายุ: 31/01/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 58/2 หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0825665099
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 31/01/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 58/2 หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 58/2 หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป: