แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝักข้าว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางขนิษฐา พินิจกุล
เลขมาตรฐานการรับรอง:
วันหมดอายุ: 31/01/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 31/7 หมู่ 3 ต. อ. จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0819024516
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 31/01/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 31/7 หมู่ 3 ต. อ. จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 31/7 หมู่ 3 ต. อ. จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 31/7 หมู่ 3 ต. อ. จ.นครปฐม 73170
รูป: