แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ผักชีฝรั่ง
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวจำนงค์ อ่อนสัมพันธ์
เลขมาตรฐานการรับรอง: อยู่ระหว่างขอใบรับรอง GAP
วันหมดอายุ: 01/02/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0833169439
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 01/02/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.คลองโยง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: