แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: พืชผักสวนครัว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสมทรง ม่วงพารา
เลขมาตรฐานการรับรอง: 55258
วันหมดอายุ: 01/02/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0868339003
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 01/02/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 44/3 หมู่ 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ ตลาดสุขใจ หมู่ ต.คลองโยง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: