แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าวอินทรีย์
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายธวัชร กิตติปัญโยชัย
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 09 9000 73 001 590006
วันหมดอายุ: 21/01/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 21 หมู่ 4 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0922516514
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 21/01/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 21 หมู่ 4 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 21 หมู่ 1 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป: