แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: มะพร้าวน้ำหอม
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายคำรพ น้อยนารถ
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-2552-36420682123
วันหมดอายุ: 14/12/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 91/3 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0917753251
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 14/12/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 91/3 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 91/3 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 91/3 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: