แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ชมพู่
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวบังอร แซ่คู
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-2552-36281153109
วันหมดอายุ: 24/09/2562
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 47/6 หมู่ 1 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 089-5479905
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 24/09/2562
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 47/6 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 47/6 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 47/6 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: