แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าว กข.43
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายวิจิตร โพธิ์สีดา
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 09-4401-73001-000171
วันหมดอายุ: 29/05/2563
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0864390446
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 29/05/2563
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ. จ. 0
รูป: