แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: กล้วยหอม
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายไพโรจน์ สนสาขา
เลขมาตรฐานการรับรอง: อยู่ระหว่างขอใบรับรอง GAP
วันหมดอายุ: 19/02/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 23/3 หมู่ 6 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0898074391
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 19/02/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 23/3 หมู่ 6 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 23/3 หมู่ 6 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ ตลาดปฐมมงค หมู่ ต.แหลมบัว อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป: