แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: กล้วยหอมทอง
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายณรงค์ กลิ่นถือศีล
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-3643701402
วันหมดอายุ: 16/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0936596078
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 16/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
รูป: