แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ส้มโอ
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายปฐม โพธิ์แดง
เลขมาตรฐานการรับรอง:
วันหมดอายุ: 20/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0892569644
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 20/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 25 หมู่ 8 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป: