แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: มะพร้าวน้ำหอม
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายธวัชชัย ปัลวี
เลขมาตรฐานการรับรอง:
วันหมดอายุ: 20/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0827260824
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 20/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป: