แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า คน้า มะเขือยาย
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางวลัย กลึงสวน
เลขมาตรฐานการรับรอง: gap
วันหมดอายุ: 21/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 12/2 หมู่ 4 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0811963522
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 21/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 12/2 หมู่ 4 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 12/2 หมู่ 4 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
รูป: