แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ชมพู่
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางพึงพิศ ภู่ทอง
เลขมาตรฐานการรับรอง: IFOAM
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 59 หมู่ 13 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0890059922
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 22/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 59 หมู่ 13 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ 5 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: