แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: มะเขือเทศราชินี
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายวิรัตน์ ขำวงษ์
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-2552-37247559393
วันหมดอายุ: 21/08/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0895349220
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 21/08/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต. อ. จ. 0
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ดอนตูม อ. จ. 0
รูป: