แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ฝรั่งกิมจู
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายอำนาจ หลงสมบุญ
เลขมาตรฐานการรับรอง: ORGANIC 54279
วันหมดอายุ: 24/12/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 24/12/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ 7 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.คลองจินดา อ. จ. 0
รูป: