แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวกาญจนา เส็งเจริญ
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 09 4401 73 001 00020
วันหมดอายุ: 29/05/2563
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0989137796
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 29/05/2563
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.หินมูล อ. จ. 0
รูป: