แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายพงษ์ศักดิ์ เส็งเจริญ
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 09 4401 73 001 000222
วันหมดอายุ: 29/05/2563
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 75 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0833173065
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 29/05/2563
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 75 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.หินมูล อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
รูป: