แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายไพรัช เส็งเจริญ
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 09 4404 73 001 000214
วันหมดอายุ: 29/05/2563
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0819236282
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 29/05/2563
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 9 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
รูป: