แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าว ไรซ์เบอรี่
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายสมบัติ เล็บครุฑ
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 09 4401 255358 73 007
วันหมดอายุ: 23/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 64 หมู่ 10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0812571539
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 23/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 64 หมู่ 10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 64 หมู่ 10 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.นิลเพชร อ. จ. 0
รูป: