แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: กุ้งขาว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายวสุทธิพงษ์ ฉลาดธัญกิจ
เลขมาตรฐานการรับรอง: GAP 2560-B-00030
วันหมดอายุ: 17/09/2563
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0857010399
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 17/09/2563
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป: