แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: กุ้งทะเล
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางวิไลรัตน์ ฉลาดธัญกิจ
เลขมาตรฐานการรับรอง:
วันหมดอายุ: 23/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 6 หมู่ 22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0857039418
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 23/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 22 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป: