แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: กุ้งก้ามกราม
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายรวบ ทองเย็น
เลขมาตรฐานการรับรอง: GAP อยู่ระหว่างต่ออายุ
วันหมดอายุ: 23/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 133 หมู่ 5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73180
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0894156695
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 23/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 133 หมู่ 5 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 5 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ไผ่หูช้าง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
รูป: