แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: พืชผักสวนครัว
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางนงนุช อาภรณ์พิศาล
เลขมาตรฐานการรับรอง: TAS 53947
วันหมดอายุ: 23/02/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0867960270
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 23/02/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป: