แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ผักไฮโดรโพนิค
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายสุรเดช แช่มสุวรรณ
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-39432695500
วันหมดอายุ: 24/10/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0843445509
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 24/10/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 44 หมู่ 7 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ห้วยขวาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป: