แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ถั่วฝักยาว คน้า บวบ
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายชาตรี เกิดโค
เลขมาตรฐานการรับรอง: IFOAM 50857
วันหมดอายุ: 31/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 9849 หมู่ 6 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0806527895
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 31/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 9849 หมู่ 6 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 9849 หมู่ 6 ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป: