แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ข้าวหอมนครชัยศรี
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวอรุณี พุทธรักษา
เลขมาตรฐานการรับรอง: IFOAM 50357
วันหมดอายุ: 31/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 75 หมู่ 6 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0816651374
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 31/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 75 หมู่ 6 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 75 หมู่ 6 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ทัพหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: