แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: ผักไฮโดรโพนิค
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นางสาวสุวรรณ มังน้อย
เลขมาตรฐานการรับรอง: กษ 03-9001-2552-39073256500
วันหมดอายุ: 03/04/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0819423265
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 03/04/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
รูป: