แผนที่ตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลเกษตรกร

ชื่อชนิดสินค้า: เกษตรผสมผสาน
รูปสินค้า:
รูปตราสินค้า:
รูปเกษตรกร:
ชื่อเกษตรกร: นายพรชัย สระทองหน
เลขมาตรฐานการรับรอง: IFOAM 49057
วันหมดอายุ: 31/03/2561
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 69 หมู่ 1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0819819045
เบอร์โทรศัพท์บ้าน:
โทรสาร:
วันหมดอายุ: 31/03/2561
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 69 หมู่ 1 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 69 หมู่ 1 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
รูป:
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ หมู่ ต.ห้วยขวาง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
รูป: